Zasady dokumentacji kadrowej. Delegowanie i Mobilność pracowników w zakresie świadczenia usług: wykonywanie pracy w jednym albo wielu krajach - podejście biznesowe delegacja wyjazdu służbowego a delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług, stosowanie regulacji pracowniczych i artykułów ubezpieczeń społecznych w toku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; wyobrażenie regulacji unijnych dotyczących delegowania pracowników między państwami członkowskimi UE (dyrektywa WE z dnia i ordynans UE; omówienie artykułów ustawy z dnia o delegowaniu pracowników w toku świadczenia usług, warunki zatrudniania pracowników delegowanych, obowiązki pracodawcy delegującego pracownika i podmiotu współpracującego z pracodawcą; rzeczowe aspekty stosowania i jak wprowadzić nowy regulamin pracy wykładni omawianych przepisów; wybrane zagadnienia problemowe, w tym dotyczące ubezpieczeń społecznych pracowników wykonujących pracę symultanicznie na terenie kilku państw w toku zatrudnienia u jednego, bądź wielu pracodawców; migracje pracowników celem realizowania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. USTAWA weszła w życie lutego. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Proponowane rozwiązania usprawniają także procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach również podejmujących w naszym kraju pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących pozycja granicami Obowiązki pracodawców delegujących pracowników za granicę Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy Wolny zawód i inna samodzielna działalność Artyści i sportowcy,studenci Nowe pojęcia dotyczące zatrudniania cudzoziemców grupa przedsiębiorstw. jednostka skalarna przyjmująca ruchliwość długoterminowa i krótkoterminowa pracownicy odbywający praktyki a specjaliści translokacja w toku przedsiębiorstwa

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Zdzisława Karolu Boromeuszu | 2020-05-24

    Dzięki za udostępnienie wspaniałych informacji. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat. Dodaj stronę do zakładek, aby wrócić do więcej artykułów. Ty, mój przyjacielu, ROCK! Znalazłem po prostu informacje, które już przeszukiwałem wszędzie i po prostu nie mogłem się natknąć. Co za świetna strona.